vertrouw op je kracht.

zee met ondergaande zon

Referenties


Op deze pagina vindt u referenties van mensen die door mij zijn begeleid. Aan de mensen die een referentie hebben geschreven is de keuze gelaten om dit onder hun eigen naam te doen of onder pseudoniem.

Mathilde

De aurareading van Caroline was heel verhelderend. Het gaf me een beeld van de situatie waarin ik op dit moment zit en ik kreeg een spiegel voor. Daarnaast heeft de reading me inzichten gegeven, waarmee ik beter richting kan geven aan mijn leven en bewuster keuzes kan maken. Het was emotioneel en confronterend, maar ook heel concreet en zinvol. Het heeft me echt iets waardevols opgeleverd en ik zou het dan ook iedereen aanraden.

Eileen

Sinds ik gecoached word door Caroline helpt ze mij om meer te erkennen wie ik ben, wat ik wil en wat mijn prioriteiten en doelen in het leven zijn door het lezen van boeken, schrijfopdrachten en het opdoen van nieuwe ervaringen. Caroline helpt mij om concreet te werken aan de kwesties en obstakels die ik al jaren heb willen oplossen.

Anouk

Caroline werkt zorgvuldig en to the point. Ze geeft een aurareading waarin ze goed kan aangeven welke thema's er spelen, welke patronen daaraan ten grondslag liggen en hoe je daar verder aan kan werken. Het gaf mij veel helderheid en ik was er erg blij mee.

Gerrit

Caroline weet je door simpele opmerkingen op het goede spoor te zetten. Ze is heel direct en noemt de dingen bij de naam. De begeleiding door haar was voor mij het ontbrekende puzzelstukje in mijn proces op dit moment.

Bert

De gesprekken die ik met Caroline heb gehad hebben me geholpen met het verwerven van inzichten ten aanzien van issues die me al jaren dwars zitten (waarvan sommige al 20 jaar). Het heeft er toe bijgedragen dat ik nu met een ander blik naar situaties kan kijken en meer inzicht in mezelf heb gekregen. Dit heeft me geholpen in het doorbreken van bepaalde patronen en maakt dat ik weer met vertrouwen de toekomst tegemoet zie.

Hans

In haar aurareading wist Caroline precies aan te wijzen waar het in mijn leven op dat moment over ging. Haar taal was alledaags en duidelijk en het ging over concrete zaken. Ik begreep haar reading en kreeg toepasbare aanwijzingen. Heerlijk om zo'n duidelijke kijk op zaken te krijgen en te voelen dat het klopt!
Caroline van Menk © 2009-2019